Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

1.08.2020 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Dobrzyniu Wielkim odbył się XIX Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu. Zjazd odbył się w reżimie sanitarnym związanym z epidemią koronawirusa. Każdy delegat miał osobny stół i krzesło z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego. W zebraniu uczestniczyło 52 delegatów (na 100 uprawnionych) – frekwencja 52%. Zjazd został bardzo sprawnie przeprowadzony pod przewodnictwem Kol. Jana Domka. Wysłuchano sprawozdania Przewodniczącego Zrzeszenia oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Delegaci udzielili absolutorium ustępującym władzom oraz dokonano wyboru nowych organów Zrzeszenia – Przewodniczącego, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna, protokół ze Zjazdu.

XIX Zjazd DelegatówShow Gallery