Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

W ramach prowadzonej przez nas działalności realizujemy projekty, które są efektem aplikowania o realizację zadań publicznych Ministerstwa Sportu i Turystyki. Składane oferty dotyczą różnych obszarów kultury fizycznej. Obecnie realizowane projekty dotyczą nauki jazdy na łyżwach, gimnastyki korekcyjnej i nauki pływania. Ponadto nasze Zrzeszenie pomaga klubom LZS w uczestniczeniu w "Programie klub" (pomoc dotyczy przebiegu informacji oraz szkoleń z zakresu prawidłowego sporządzania wniosków).

 
 
 

Łyżwy + lodowisko = świetna zabawa"
Program MSiT skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W ramach programu prowadzona jest nauka jazdy na łyżwach przez wykwalifikowanych instruktorów. Program obejmuje koszty związane z transportem, wstępem na lodowisko, wypożyczeniem sprzętu (łyżew) ubezpieczenia uczestników oraz opłatę instruktorów nauki jazdy na łyżwach.
Program realizowany w latach 2016, 2017 i 2018

   

Gimnastyka korekcyjna"
Program MSiT skierowany do uczniów szkół podstawowych (w tym korzystających z wychowania przedszkolnego). Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy. Zajęcia oprócz celów stricte sportowych będą zawierać elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, realizowanej w formie odpowiadającej wiekowi i możliwościom psychoruchowym uczestników.
Program realizowany w latach 2017 i 2018

 

Umiem pływać"
Program MSiT - powszechnej nauki pływania jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.
Główne cele programu:
- upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
- nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
- profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
- efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
Program realizowany w roku 2018

 

„Program klub"
Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.
Głównymi calami programu są:

  1. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  2. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej
  3. Wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży
  4. Inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży
  5. Optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

Program realizowany w roku 2016, 2017 i 2018.